We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Tôi nên kích hoạt eSIM khi nào?

Bạn nên kích hoạt eSIM trước một ngày hoặc trong ngày khởi hành, miễn là bạn vẫn có thể kết nối Internet, để tránh lãng phí số ngày sử dụng của gói.

Powered by BetterDocs