We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Mất bao lâu tôi sẽ nhận được mã QR eSIM?

Thông thường, sau khi thanh toán thành công, mã QR sẽ được gửi tới bạn qua email trong vòng 5-10 phút. Nếu không thấy email trong Hộp thư đến, hãy kiểm tra Thư mục rác (Spam).

Nếu sau hơn 10 phút bạn vẫn chưa nhận được mã QR, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Gigago qua:

Powered by BetterDocs