We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Khi nào thì eSIM có hiệu lực?

Thời hạn sử dụng của gói eSIM hay eSIM có hiệu lực tính từ lúc bạn kích hoạt nó trên điện thoại chứ không phải từ khi mua hoặc cài đặt.

Việc quét mã QR chỉ tương đương với việc tải xuống hồ sơ gói eSIM, chứ không tự động kích hoạt gói. Bạn cần thực hiện một số thao tác, như bật chuyển vùng dữ liệu (data roaming), thì gói eSIM mới chính thức được kích hoạt và bắt đầu tính thời gian sử dụng.

Nếu chưa cần dùng ngay, bạn không cần phải kích hoạt eSIM. Toàn bộ thời hạn của gói sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn kích hoạt (thông thường là tại điểm đến).

Bạn nên kích hoạt eSIM khi nào? #

Lời khuyên là bạn chỉ nên kích hoạt eSIM một ngày, hoặc thậm chí là cùng ngày trước khi khởi hành (miễn là bạn vẫn có thể truy cập Internet). Điều này hạn chế việc lãng phí thời gian sử dụng của gói).

Có cần phải đợi đến lúc sắp đi mới mua eSIM không? #

Không cần thiết. Bạn có thể mua eSIM bất cứ lúc nào. Ví dụ: bạn dự định du lịch Thái Lan từ ngày 1 đến 10 tháng 5. Nếu mua gói eSIM Thái Lan 10 ngày và kích hoạt gói vào ngày 1 tháng 5, bạn có thể sử dụng gói trong suốt chuyến đi.

Nhưng nếu kích hoạt gói vào ngày 30 tháng 4, thời hạn sử dụng gói sẽ kết thúc sớm hơn một ngày so với chuyến đi. Ngược lại, nếu bạn mua gói eSIM Thái Lan 10 ngày nhưng chuyến đi chỉ kéo dài 5 ngày, bạn có thể cài đặt eSIM trước vài ngày mà không ảnh hưởng đến thời hạn suwer dụng của gói.

Powered by BetterDocs