We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Dòng Google Pixel 5 có hỗ trợ eSIM không?

Có, tất cả các phiên bản Google Pixel 5, bao gồm Pixel 5, 5a, đều hỗ trợ eSIM.

Google Pixel 5 cho phép bạn sử dụng SIM kép. Bạn có thể dùng một SIM vật lý và một eSIM cùng lúc.

Để sử dụng eSIM trên Google Pixel 5, bạn có thể tham khảo các gói eSIM data cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ của Gigago.

Lưu ý: Khả năng sử dụng eSIM có thể khác nhau tùy theo nhà mạng và khu vực cụ thể.

Powered by BetterDocs