We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Tôi có thể dùng SIM kép với eSIM được không?

Có. Bạn có thể sử dụng eSIM song song với SIM chính trên cùng một thiết bị, tức là có thể dùng SIM kép với eSIM.

Tuy nhiên, không phải điện thoại nào hỗ trợ SIM kép cũng hỗ trợ eSIM. Hãy kiểm tra xem điện thoại của bạn có nằm trong danh sách các thiết bị tương thích với eSIM trước khi mua nhé.

Powered by BetterDocs