We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Cách cài đặt eSIM trên Samsung như thế nào?

Cài đặt eSIM trên Samsung rất nhanh và đơn giản. Mọi thao tác đều thực hiện trực tuyến chỉ trong vòng 2-3 phút.
Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách cài đặt eSIM Gigago trên điện thoại Samsung của bạn tại đây.
Lưu ý: Nên cài đặt eSIM trước khi khởi hành khoảng một ngày để tránh lãng phí ngày sử dụng. “

Powered by BetterDocs