We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Có thể mua eSIM Gigago trực tiếp tại cửa hàng không?

Không. Hiện tại Gigago chỉ tập trung cung cấp các sản phẩm và dịch vụ eSIM du lịch quốc tế trực tuyến, phục vụ du khách đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bạn có thể dễ dàng mua eSIM tại website Gigago.vn, ứng dụng Gigago, hoặc thông qua các đối tác của Gigago.

Powered by BetterDocs