We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Tôi có thể sử dụng SIM chính và eSIM đồng thời không?

Bạn có thể sử dụng SIM chính và eSIM đồng thời trên cùng một thiết bị, với điều kiện điện thoại của bạn là iPhone 13 (gồm iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max) trở lên và chạy hệ điều hành iOS 13 trở lên.

Các phiên bản này cho phép sử dụng hai eSIM cùng lúc. Các dòng khác có thể không hỗ trợ tính năng này.

Ngoài ra, nhiều điện thoại cho phép cài đặt nhiều eSIM trên cùng một thiết bị, nhưng tại một thời điểm chỉ có thể kích hoạt và sử dụng một gói eSIM duy nhất.

Powered by BetterDocs