We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Làm thế nào để đặt giới hạn dữ liệu trên Android?

Bạn có thể dễ dàng kiểm soát mức sử dụng dữ liệu di động của mình bằng tính năng giới hạn dữ liệu có sẵn trên điện thoại Android. Tính năng này cho phép thiết lập giới hạn dữ liệu, đặt chu kỳ thanh toán và nhận cảnh báo khi sắp hết dung lượng, v.v.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đặt giới hạn dữ liệu trên Android cho hai dòng điện thoại phổ biến là SamsungGoogle Pixel.

1. Đặt giới hạn dữ liệu trên Samsung Galaxy #

 • Vào Cài đặt (Settings) > Kết nối (Connections)
 • Chọn Sử dụng dữ liệu (Data usage) và đảm bảo Dữ liệu di động (Mobile data) đã bật
 • Chọn Chu kỳ thanh toán và Cảnh báo dữ liệu (Billing cycle & data warning).
 • Chọn Bắt đầu chu kỳ thanh toán và đặt Ngày (Date) trùng với ngày bạn có mặt ở quốc gia đến.
 • Bật Cài đặt cảnh báo dữ liệu (Set data warning) và nhập một con số dung lượng cảnh báo. Ví dụ nếu gói dữ liệu của bạn là 8GB, bạn có thể đặt cảnh báo ở mức 6GB.
 • Bật Cài đặt giới hạn dữ liệu (Set data limit) và nhập con số dung lượng giới hạn. Khi tới mức giới hạn này, dữ liệu di động của bạn sẽ tự động ngắt.

2. Đặt giới hạn dữ liệu trên Google Pixel #

 • Vào Cài đặt (Settings) > Mạng & Internet (Network & Internet)
 • Chọn SIMs
 • Chọn Chu kỳ thanh toán và cảnh báo dữ liệu (Billing cycle & data warning).
 • Chọn Bắt đầu chu kỳ thanh toán và đặt Ngày trùng với ngày bạn có mặt ở quốc gia đến.
 • Bật Cài đặt cảnh báo dữ liệu (Set data warning) và nhập dung lượng cảnh báo.
 • Bật Cài đặt giới hạn dữ liệu (Set data limit) và nhập dung lượng giới hạn. Tương tự, nếu mức sử dụng dữ liệu của bạn đạt giới hạn, dữ liệu di động sẽ tự động tắt.

Powered by BetterDocs