We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Điều gì xảy ra nếu tôi sử dụng hết data trước khi eSIM hết hạn?

Nếu bạn dùng hết data trước khi eSIM hết hạn, eSIM của bạn sẽ ngừng hoạt động. Mỗi eSIM đều có thời hạn sử dụng cố định và sẽ tự động hết hạn sau khoảng thời gian đó, kể cả khi bạn không dùng hết data. Do đó bạn nên cân nhắc lựa chọn gói eSIM phù hợp nhất và cân đối nhu cầu sử dụng cho hợp lý.

Powered by BetterDocs