We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Dòng Google Pixel 2 có hỗ trợ eSIM không?

Có, tuy nhiên chỉ phiên bản Google Pixel 2 mua từ nhà mạng Google Fi mới hỗ trợ eSIM. Các phiên bản mua từ nhà cung cấp khác như nhà mạng truyền thống đều không tích hợp tính năng eSIM (bao gồm Pixel 2 và tất cả các phiên bản Google Pixel 2XL).

Điều này là do các nhà sản smartphone thường sẽ cung cấp các phiên bản hỗ trợ eSIM chỉ trên các thiết bị nhất định, thường là các model cao cấp hoặc được bán kèm với gói dịch vụ của nhà mạng tích hợp sẵn. Điều này giúp thu hút khách hàng.

Vì thế nếu muốn sử dụng eSIM trên Google Pixel 2, bạn cần phải mua thiết bị từ nhà mạng Google Fi. .

Để kích hoạt eSIM trên Pixel 2, bạn có thể tham khảo các gói dữ liệu eSIM của Gigago, hỗ trợ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Powered by BetterDocs