We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Tôi có thể sử dụng eSIM mấy lần?

Mỗi eSIM chỉ được kích hoạt một lần duy nhất trên một thiết bị. Nếu bạn xóa eSIM khỏi điện thoại, bạn sẽ không thể sử dụng lại eSIM đó nữa (cũng như không thể quét lại mã QR đã dùng).

Vì vậy, trong phần mô tả sản phẩm hay trong email xác nhận mà Gigago gửi cho khách hàng, chúng tôi luôn khuyến cáo người dùng KHÔNG nên xóa eSIM trước khi hết hạn sử dụng gói.

Lưu ý là bạn không thẻ quét cùng một mã QR trên hai thiết bị lkhác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ data giữa các thiết bị thông qua phần Cài đặt (với điều kiện gói eSIM bạn đã mua có hỗ trợ chức năng chia sẻ data).

Powered by BetterDocs