We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Samsung Galaxy A54 có hỗ trợ eSIM không?

Samsung Galaxy A54 có hỗ trợ eSIM, nhưng tùy thuộc vào từng quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ.

Các phiên bản của Galaxy A54 dành cho thị trường Châu Âu và Châu Á thì tích hợp eSIM trong khi phiên bản dành cho Bắc Mỹ lại không. Điều này là do nhu cầu sử dụng eSIM khác nhau giữa các khu vực, cũng như sự hỗ trợ của các nhà mạng tại từng thị trường.

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem Galaxy A54 của mình có hỗ trợ eSIM không bằng cách:

  • Vào Cài đặt (Settings) > Kết nối (Connections)
  • Chọn Quản lý SIM card (SIM card manager)
  • Nếu bạn nhìn thấy lựa chọn “Thêm eSIM” hoặc “Cài đặt eSIM” thì nghĩa là máy của bạn được tích hợp tính năng này.

Để kích hoạt eSIM trên Galaxy A54, bạn có thể tham khảo các gói dữ liệu eSIM của Gigago, hỗ trợ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Powered by BetterDocs