We've moved! Find us now at vietnamesim.com for all your Vietnam eSIM needs.

Làm thế nào để tiết kiệm dữ liệu trên điện thoại Android?

Bạn có thể tiết kiệm dữ liệu trên điện thoại Android bằng cách sử dụng Trình tiết kiệm dữ liệu (Data Saver).

Thiết bị Android có tính năng Tiết kiệm dữ liệu cho phép người dùng quản lý ứng dụng nào có thể sử dụng dữ liệu di động ở chế độ nền.

Các ứng dụng nền thường chiếm nhiều dữ liệu nên bạn cần kiểm soát quyền truy cập của chúng để tiết kiệm mức sử dụng dữ liệu.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách dùng trình Tiết kiệm dữ liệu (Data Saver) để kiểm soát mức sử dụng dữ liệu trên điện thoai Android: SamsungGoogle Pixel.

1. Sử dụng Trình tiết kiệm dữ liệu trên Samsung Galaxy #

  • Vào Cài đặt (Settings) > Kết nối (Connections)
  • Chọn Sử dụng dữ liệu (Data usage) > Trình tiết kiệm dữ liệu (Data saver) > Bật tính năng này
  • Chọn ứng dụng nào bạn muốn sử dụng dữ liệu di động
  • Chọn Cho phép sử dụng dữ liệu khi trình tiết kiệm dữ liệu đang bật
  • Bật nút bên cạnh các ứng dụng đã chon để cấp quyền

2. Sử dụng Trình tiết kiệm dữ liệu trên Google Pixel #

  • Vào Cài đặt (Settings) > Mạng & Internet (Network & Internet)
  • Chọn Trình tiết kiệm dữ liệu (Data saver) > bật nút để kích hoạt tính năng
  • Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng dữ liệu di động
  • Chọn Dữ liệu không hạn chế (Unrestricted data) > bật nút bên cạnh ứng dụng để cấp quyền

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline, chat hoặc email để được hỗ trợ nhanh chóng.

Powered by BetterDocs