GIGA120 – eSIM du lịch Việt Nam 120GB 30 ngày kèm Ưu đãi cước gọi

Excellent
star
Data: 4GB/ngày
Thời hạn sử dụng: 30 ngày
Nhà mạng: Vinaphone
Có số điện thoại Việt Nam kèm theo chính sách gọi thoại miễn phí
Giao hàng: Ngay sau khi thanh toán
Hình thức giao hàng: qua email
Thời điểm bắt đầu tính: Khi gửi tin nhắn kích hoạt
Chia sẻ wifi: có

454.000