eSIM du lịch St. Lucia

Excellent
star
Gói dữ liệu: 1, 3, 5 GB tốc độ cao
Ngày sử dụng: 3, 5, 7, 14, 30
Phạm vi phủ sóng: St. Lucia và 24 quốc gia khác
Nhà mạng: Digicel
Chức năng: Kết nối internet, không có chức năng nghe, gọi và nhắn tin
Giao hàng: Qua email, ngay sau khi thanh toán
Phát wifi: Có

610.0001.920.000