eSIM du lịch Mexico

Excellent
star
Gói dữ liệu: 1,3 GB tốc độ cao
Ngày sử dụng: 7, 14
Phạm vi phủ sóng: 4 quốc gia là Costa Rica, Mexico, Nicaragua, St.Vincent
Nhà mạng: AT&T/ NEXTEL
Chức năng: Kết nối internet, không có chức năng nghe, gọi và nhắn tin
Giao hàng: Qua email, ngay sau khi thanh toán
Phát wifi: Có

825.0002.357.000