eSIM du lịch Costa Rica

Excellent
star
Gói dữ liệu: 1,3 tốc độ cao
Ngày sử dụng: 7, 14
Phạm vi phủ sóng: 4 quốc gia là Costa Rica, Mexico, Nicaragua, St.Vincent
Nhà mạng: Amercia Movil / Movistar
Chức năng: Kết nối internet, không có chức năng nghe, gọi và nhắn tin
Giao hàng: Qua email, ngay sau khi thanh toán
Phát wifi: Có

23.568.000212.592.000