eSIM du lịch Palau

Excellent
star
Gói dữ liệu: 3, 5 GB tốc độ cao
Ngày sử dụng: 7, 14, 30
Phạm vi phủ sóng: trên toàn lãnh thổ Palau
Nhà mạng: PNCC
Chức năng: Kết nối internet, không có chức năng nghe, gọi và nhắn tin
Giao hàng: Qua email, ngay sau khi thanh toán
Phát wifi: Có

454.0001.227.000