GIGA30UV – eSIM Việt Nam Data không giới hạn + Gọi thoại 30 ngày

4.9 Stars
star
  • Data: Không giới hạn
  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Thời điểm tính: Từ ngày cài eSIM lên điện thoại
  • Nhà mạng: Wintel/Vinaphone
  • Số điện thoại Việt Nam: có
  • Thời gian giao eSIM: ngay sau khi thanh toán thành công
  • Thời điểm mua: Trước khi đến Việt Nam, hoặc khi đang ở Việt Nam
  • Phát Wifi: Có hỗ trợ, 8GB tốc độ cao, và không giới hạn ở tốc độ 128 kbps

498.000đ

Out of stock